Privacyverklaring

Sparse B.V., gevestigd aan Grote Voort 247 te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

Contactgegevens
Sparse B.V.
Grote Voort 247
8041 BL Zwolle

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sparse verwerkt jouw persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sparse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
    kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sparse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot wederopzegging en worden gebruikt voor communicatie rondom (gewijzigde) diensten, mogelijkheden en aanbod.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sparse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sparse.dev

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sparse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@sparse.dev.